रासायनिक गुणधर्म
रासायनिकप्रतिकाररासायनिकप्रतिकार
केंद्रित हायड्रोक्लोरिक ऍसिडΔमेथिल एसीटेटएक्स
हड्रोह्लड्रिक ऍसिड (10%)इथिएल एसीटेटएक्स
केंद्रित सल्फरिक ऍसिडएक्सप्रॉपिल एसीटेटएक्स
सल्फरिक ऍसिड (30%)बोटायल एसीटेटएक्स
एकाग्रित नायट्रिक ऍसिडएक्सडिबुटिल फाथालेट
एसिटिक ऍसिड (30%)डायओक्टाइल फाथालेट
ग्लेशियल एसिटिक अॅसिडएक्सइचिइल मेथॅक्रिलेटएक्स
एसिटिक अॅसिड (10%)मेथिल मेथॅक्रिलेटएक्स
फोराइक ऍसिडएक्सबेंजीनएक्स
फिनोलएक्सटोलुनेएक्स
सोडीआआ हायड्रॉइड (50%)डायआयथिल बेंझिनएक्स
एक्वा अॅमोनिया (10%)हेक्सेनΔ
इथॅनक्लोरोफोरएक्स
हेप्तेनकार्बनΔ
ऑक्टोंसटेट्राक्लोराइड क्लोरोबेन्झेनएक्स
मेडिका अल्केनपेट्रोल
मेथनॉलΔकेरोसिन
इथॅनॉलΔटर्पेन्टाईन
आइसोप्रोपॅनॉलΔसॉल्व्हेंट वेप्था
बुटनोलΔउर्फफुरनएक्स
Denatured alcohloΔफुरफुरलएक्स
बेंजीन कार्बनिक ऍसिडएक्सफ्युफ्युरील अल्कोहोलएक्स
फॉर्मडाल्डहायडे (40%)Tetraydrofuranएक्स
एसीटल्डेलेएक्सविट्रोसेथेनएक्स
BenzaldehydeΔनायट्रोथेनएक्स
मिथाइल इथरΔनायट्रोबेन्झेनएक्स
इथरΔAcetonitrileएक्स
आयसोप्रोपीलΔAcrylonitrleएक्स
प्रॉपलिने ऑक्साइडएक्सडायथाइल अॅनाइन
डायऑक्सनएक्सडिमेथिल फॉर्मानाइडएक्स
फायबर विलायकΔअनिलिनएक्स
एसीटोनएक्समीठ पाणी (10%)
बुटनोनएक्ससमुद्र पाणी
मेथिलिसोबुटिलेकेटोनएक्ससाबण पाणी (1%)
सायलोहेक्सॅनोनएक्सहायड्रोजन पेरोक्साइड (10%)
इथि फोराएटएक्स
टीपः ओ: एनओएन एक्स; विघटित Δ: सूजलेले, क्रॅक